Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Vidieckou platformou Vás pozýva na Seminár 

"Priame platby po novom – čo by ste mali vedieť ?!"

Dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár "Priame platby po novom – čo by ste mali vedieť ?!", ktorý sa koná 14.03 2024 v rezorte Tri Duby Golf, s.r.o, Badín 692, 976 32 Badín

Lektori: MVDr. Vanda Neuschl, Ing. Anna Balková, Ing. Mária Golecká Grnáčová, Ing. Lucia Hredzáková

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára (počet účastníkov max 50) do 11.03.2024 do 10:00 PRIHLASENIE 

Rovnaký seminár organizujeme aj na východnom Slovensku v Košiciach 21.3.2024, a v Nitre 28.3.2024